CooperVision

Kontaktlinsåtervinningsprogrammet från CooperVision – så här fungerar det!


1. Kom igång

För att återvinna dina linser kan du göra på två olika sätt:
1. Lämna dina linser och blisterföpackningar direkt hos din optiker.
2. Eller bli medlem i Kontaktlinståtervinningsprogrammet® från CooperVision genom att gå till TerraCycles hemsida (www.terracycle.se) och följa de olika anmälnings- stegen. När anmälan är gjord kan du börja återvinna dina kontaktlinser.


2. Samla

Samla dina kontaktlinser hemma. Du behöver inte separera kontaktlinser och blister (förpackningen kontaktlinsen ligger i). Separeringen görs senare av TerraCycle innan materialet återvinns.


3. Lämna eller skicka

Om du vill kan du lämna dina insamlade kontaktlinser hos din optiker som är ansluten till kontaktlinsåter- vinningsprogrammet från CooperVision.

Om du däremot väljer att skicka dina insamlade linser och blister flyttar du avfallet från insamlingskärlet till en vanlig kartong. Ladda sedan ner och skriv ut en förbetald adressetikett från ditt TerraCycle-konto och fäst etiketten på paketet. Ta med paketet till
ditt närmsta serviceställe.


4. Återvinn

När TerraCycle tagit emot ditt paket kommer det att vägas så att du får dina TerraCycle-poäng (detta gäller inte om du lämnar din gamla kontaktlinser och blisterförpackningar hos din optiker). De poäng du samlar ihop kan sedan lösas in och skänkas till valfritt välgörande ändamål. Det avfall du skickat kommer sedan att återvinnas och få nytt liv som nya produkter.