Samsyn

Samsyn är ögonens förmåga att arbeta tillsammans för att få fokuserad syn med enkelbild. För att detta samarbete ska kunna fungera krävs det att ögonmusklerna presterar som de ska samt att det centrala nervsystemet tolkar informationen rätt. Fullt fungerande samsyn är det som ger dig tredimensionellt seende, djup- och avståndsbedömning utan komfortproblem.

Har man inte fullt fungerande samsyn behöver man undersöka det på en Samsynsutredning, där vi kommer fram till vilken typ av samsynsproblem, vilka ögonmuskler, det gäller.

Vanliga symptom innefattar:

Behandla problem med samsyn

Efter att man fastställt var problemet ligger, vilka ögonmuskler som underpresterar, då kan man välja behandlingsmetod. Om vi bedömer att det är en skelning som föreligger som inte vi kan erbjuda behandling för skickar vi remiss till ortoptist eller ögonläkare.

Samsynsträning går att göra både digitalt på en datorskärm, eller manuellt med redskap man får från oss i butiken.

Den datorbaserade synträningen heter HTS2 som står för Home Therapy Systems och utförs alltså hemifrån. Mer info om det finns här: https://hbsekon.se/hts/

Dessa problem blir vanligare och vanligare i vår digitala livsstil, men det finns studier som stödjer den positiva effekten av samsynsträning. Läs mer här: https://hbsekon.se/syntraning/