Synundersökning

Trygg och kvalitativ synundersökning på Östermalm

För att kunna avgöra om du har ett synfel krävs en professionell synundersökning. En synundersökning hos oss utförs alltid av en legitimerad optiker och tar ungefär 30 min.

Under en synundersökning kontrollerar vi bland annat synskärpa, brytningsvinklar och synfält för att se vilken typ av lins som skulle kunna passa dig bäst vid ett eventuellt synfel. Vi läser av om du är astigmatisk, d.v.s. om ögonen, eller något öga, är osymmetriskt. Astigmatism är mycket vanligt och innebär att ögat behöver en lins med två olika styrkor för att uppnå skärpa både på nära och långt håll.

Vi inspekterar även ögats hornhinna och kontrollerar hur pupillens reflexer fungerar vid exponering av ljus och mörker.

Beroende på vad vi iakttar under syndundersökningen kan vi komma att göra något av de steg som görs i vår ögonhälsoundersökning.

Använder du redan glasögon kontrollerar vi gärna om dess linsers placering i bågen är korrekta i förhållande till dina ögons pupillplacering och synfält.

Skulle synundersökningen visa att det finns ett synfel hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dig utifrån din livsstil och vilka krav du ställer på ditt seende för att på så sätt kunna rekommendera den bästa lösningen för just dig – kontaktlinser, glasögon, operation eller kanske en kombination av ovanstående.

Har du rätt till synundersökning och terminalglasögon?

Anställda i Sverige som arbetar mer än en timme om dagen vid dator har rätt till en synundersökning, som bekostas av arbetsgivaren. Visar synundersökningen att det finns behov av terminalglasögon ska arbetsgivaren bekosta dessa, eftersom de därmed anses vara ett arbetsredskap. Varje enskilt företag bestämmer sedan hur mycket glasögonen får kosta, arbetsgivaren är bara skyldig att ersätta glas och ett grundutförande av bågar.