Från 100% glas till 80% vätska.

2010-talet

Mer framsynta kontaktlinskliniker lanserar bokningssystem på nätet så att kunderna själva, när som helst, kan boka en ledig tid som passar. En bekräftelse mailas automatiskt ut och glömska personer kan få en påminnelse via SMS dagen innan. Samma framsynta kontaktlinskliniker gör det enkelt för kunderna att göra bokningen genom att klicka på en grön knapp:

2000-talet

Moderna silikonlinser kan bestå av upp till 80% vätska. Linserna utvecklas kontinuerligt för mer avancerade synfel och klarar även av astigmatism. Linserna kan numera även förses med vissa läkemedel som utsöndras i takt med användandet.

1990-talet

Linserna blir allt mjukare och billigare. Direktförsäljning av kontaktlinser via internet breder ut sig.
Det tillverkas allt från mjuka halvårslinser till kvartalslinser, månadslinser, tvåveckorslinser och endagslinser. För rengöring av de nya mjuka linserna används saltlösningar och desinfektionslösningar (linsvätska).

1980-talet

Användning av kontaktlinser blir allt vanligare men man använde fortfarande samma kontaktlinser under längre tidsperioder. Dessa rengjordes genom kokning i saltlösning i en speciell kokapparat.

1960-talet

De mjuka kontaktlinserna utvecklades snabbt. Dessa blev avsevärt billigare och succén var ett faktum – nu kunde ”alla” skaffa sig kontaktlinser. För de som hade svåra synfel innebar genombrottet en stor befrielse, då de slapp bära tjocka och tunga glasögon. De mjuka linserna kunde dock bara korrigera antingen närsynthet eller översynthet. Astigmatism kunde fortfarande endast korrigeras med hårda linser.

1950-talet

Nya mjuka linser utvecklades och vissa kunde bäras en hel dag.

1940-talet

De första kommersiella kontaktlinserna började tillverkas på 1940-talet. De var tillverkade av hårda plastmaterial och täckte inledningsvis hela ögat. Dessa var mindre obekväma än sin glasföregångare och fick sitt genombrott inom filmindustrin, men de var mycket dyra. Med tiden utvecklades så kallade korneala linser som bara täckte en del av hornhinnan.

1930-talet

De första mer användbara linserna tillverkades på 30-talet. De var dock fortfarande tillverkade av glas och täckte hornhinnan och en stor del av främre senhinnan (sklerala kontaktlinser).

1880-talet

Den första kontaktlinsen var gjord i glas och framställdes av tysken Adolf Fick 1887. Den var obekväm för ögat och den kunde bara bäras några få timmar. Den massproducerades aldrig.

Källa: Nationalencyklopedin, Wikipedia