De vanligaste synfelen

Synfel handlar i de flesta fall om ögats lins. Den blir med åren mindre flexibel, kan vara defekt, bli skadad eller långsamt försämras av ett sjukdomsförlopp. Att förbättra synförmågan handlar i de flesta fall om att påverka linsens funktion. Vanligast är att en kontaktlins eller ett par glasögon kompenserar synfelet. Ett kirurgiskt ingrepp justerar din egen biologiska lins och en laserbehandling gör detsamma utan kirurgi.

Närsynthet

Närsynthet är det vanligaste synfelet. En närsynt person ser bra på nära håll men dåligt på långt håll.
Det är vanligt att närsynthet uppkommer redan i tonåren och avstannar i 20 – 25 års ålder, då en viss stabilisering sker. I 40 – 45 års ålder börjar ögats lins successivt stelna, vilket leder till ålderssynthet. Måttlig närsynthet kan då vara till viss glädje eftersom man fortfarande ser bra på nära håll utan glasögon (men lika dåligt på långt håll). Närsynthet kan justeras med kontaktlinser och glasögon och behandlas med laser eller med linskirurgi.

Långsynthet (översynthet)

Långsynta personer ser bra på långa avstånd och sämre på nära håll. För unga personer är lätt – måttlig långsynthet inget problem, tvärtom upplever de ofta sin syn som felfri. Anledningen är att man omedvetet spänner ögats lins (ackommoderar) och då flyttas bilden automatiskt framåt tills den hamnar på näthinnan. Med stigande ålder stelnar linsen alltmer och förmågan att ackommodera avtar i samma takt. Närseendet blir sämre och med tiden även seendet på långt håll. Det är också ofta förknippat med huvudvärk och ögontrötthet när man försöker spänna den stela linsen (jämför ålderssynthet nedan).
Långsynthet kan korrigeras kontaktlinser och glasögon samt behandlas med laserteknik.

Astigmatism (brytningsfel)

Astigmatism innebär att ögat inte har samma brytkraft i alla vinklar. Anledningen är oftast att hornhinnans och/eller linsens krökning är skev, ungefär som ytan på en rugbyboll, snarare än rund som en fotboll. Man får då två olika fokus inne i ögat och de glas eller kontaktlinser som korrigerar astigmatism måste ha en speciell slipning i en viss vinkel. Brytningsfel är vanligast förekommande i kombination med närsynt- eller långsynthet. Astigmatismen kan korrigeras med astigmatiska kontaktlinser och glasögon samt behandlas med ögonlaser.